Mēs uzskatām, ka klientu datu drošība sevišķi svarīga. Visi Jūsu sniegtie personas dati un dati, kas ļauj noteikt Jūsu identitāti, ir konfidenciāli un tiek uzglabāti droši, tie tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un šo privātuma politiku, kas nosaka, kādus Jūsu personas datus mēs apkopojam, kad Jūs lietojat mūsu vietni, un kā mēs izmantojam Jūsu datus. Mēs veicam atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai novērstu neatļautu vai nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi, tostarp Jūsu informācijas šifrēšanu atbilstoši piemērojamiem nozares standartiem. Lūdzam Jūs neizpaust savu paroli citām personām. Visas privātuma politikā ieviestās izmaiņas tiks atspoguļotas šajā lapā un nepieciešamības gadījumā tiks nosūtītas Jums uz e-pastu. Kad Jūs reģistrējaties, lai izmantotu mūsu Tīmekļa vietni, iegādājieties kādu preci vai sazinieties ar mums, Jūsu sniegtie personas dati, piemēram, Jūsu vārds, kontaktinformācija, pieteikšanās un maksājumu informācija, tiks apkopoti. Mēs varam izmantot Jūsu personas datus šādos veidos:

- lai izpildītu Jūsu pasūtījumu – mums ir nepieciešama Jūsu identitātes informācija, kontaktinformācija un maksājumu informācija, lai mēs varētu noslēgt ar Jums līgumu, un to nav iespējams izdarīt bez šīs informācijas;

- lai pastāstītu Jums par līdzīgiem produktiem un pakalpojumiem vai produktiem un pakalpojumiem, par kuriem Jūs lūdzat, lai mēs Jums nosūtām informāciju e-pastā un/vai ar citu digitālo līdzekļu starpniecību (atkarībā no jūsu norādītajām vēlmēm), tostarp sociālo mediju platformām:

- lai sniegtu Jums pakalpojumus, kurus Jūs no mums pieprasāt;

- lai izmērītu reklāmu ietekmi un analizētu reklāmas datus;

- lai sniegtu Jums un citiem mūsu Tīmekļa vietnes lietotājiem ierosinājumus un ieteikumus par produktiem, kas varētu interesēt Jūs vai citus lietotājus;


- lai sazinātos ar Jums par jūsu komerciālo paziņojumu preferencēm;

- lai apstrādātu maksājumus un novērstu krāpnieciskus darījumus (mēs varam nodot Jūsu informāciju trešajai personai, lai pildītu šīs funkcijas).

Mēs apstrādājam datus, ja Jūs esat devuši mums piekrišanu tos izmantot, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu līgumu, lai pēc Jūsu pieprasījuma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, ja to pieprasa likums vai lai ievērotu mūsu leģitīmās intereses, ja Jūsu tiesības un intereses to neaizliedz, piemēram, lai nodrošinātu atbilstošu mārketingu un uzturētu mūsu pakalpojumus.

Cik ilgi mēs glabājam informāciju par Jums?

Mēs neuzglabāsim jūsu personisko informāciju jebkādam(-iem) mērķim(-iem) ilgāk nekā tas ir nepieciešams, un mēs saglabāsim tikai atbilstošo personisko informāciju, kas ir nepieciešama mērķa sasniegšanai. Ja jebkādā veidā būsiet ar mums sazinājies, mēs saglabāsim šo informāciju tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai atrisinātu Jūsu jautājumu un īsu laiku pēc jautājuma atrisināšanas. Ja tas ir juridiski nepieciešams vai pamatoti nepieciešams, lai apmierinātu normatīvās prasības, atrisinātu strīdus, novērstu krāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu vai ievērotu mūsu noteikumus un nosacījumus, mēs varam saglabāt zināmu daļu no Jūsu personas datiem uz ierobežotu laiku, pat pēc Jūsu konta slēgšanas.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt mums neapstrādāt Jūsu personas datus mārketinga nolūkos. Jūs varat izmantot savas tiesības, lai novērstu šāda veida datu apstrādi, pārbaudot atzīmētos izvēles lodziņus veidlapās, kuras mēs izmantojam, lai apkopotu Jūsu datus, noklikšķinot pogu, kas paredzēta, lai atteiktos no komerciālu paziņojumu saņemšanas, jebkurā paziņojumā, kuru esam Jums nosūtījuši, nosūtot pieprasījumu mums. Ja Jūs esat piekritis personas datu izmantošanai, Jūs varat atsaukt šo piekrišanu jebkurā laikā. Ja mūsu rīcībā esošā informācija ir neprecīza vai nepilnīga, Jūs varat mūs par to informēt un lūgt mūs informāciju labot vai papildināt. Jums ir arī tiesības, ar dažiem izņēmumiem, lūgt mums iesniegt visu ar Jums saistīto personas datu kopiju. Ja izvēlaties izmantot šīs tiesības, tad noteiktos apstākļos jebkuram piekļuves pieprasījumam var tikt piemērota maksa, lai segtu mūsu izmaksas, sniedzot Jums informāciju par datiem, kuru mēs par Jums glabājam. No 2018. gada 25. maija, ja Jums ir sūdzība par to, kā mēs esam apstrādājuši Jūsu personas datus, Jūs varat lūgt mums ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, kamēr jūsu sūdzība tiks atrisināta. Atsevišķos gadījumos Jūs varat lūgt, lai mēs dzēstu Jūsu personas datus, ja atsaucat savu piekrišanu, mums vairs nav nepieciešams izmantot Jūsu personas datus, Jūs iebilstat pret savu personas datu izmantošanu, un mums nav pamata turpināt tos izmantot vai arī mēs neesam apstrādājuši Jūsu personas datus saskaņā ar mūsu pienākumiem. Lai izpildītu šīs tiesības vai ja Jums rodas jautājumi vai bažas par to, kā mēs izmantojam Jūsu personas datus, lūdzu, rakstiet uz [email protected]

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.