UZMANĪBU!

Ar pasūtījuma izdarīšanu interneta veikalā BASIKA.LV, Jūs apliecināt, ka iepazināties un piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Pēc pasūtījuma veikšanas Jūs esat noslēdzis Distances līgumu ar BASIKA.LV.
Klients – fiziskā persona, kura veic pasūtījumus interneta veikalā BASIKA.LV un ir pasūtītās Preces saņēmējs. Interneta veikalā BASIKA.LV iegādātās Preces Klients izmanto savām personiskajām vajadzībām, savas ģimenes locekļu un tuvinieku vajadzībām vai citiem mērķiem.
Pārdevējs – BASIKA.LV.
Interneta veikals – vietne internetā, kurai interneta tīklā ir adrese BASIKA.LV.
Klientiem interneta veikalā noformēšanai tiek piedāvāta Pārdevēja Prece, kā arī pasūtītās Preces apmaksas un piegādes noteikumi.
Vietne – www.basika.lv.
Prece – materiālā vienība, kura atrodas preču apgrozībā un tiek piedāvāta pārdošanai vietnē.
Pasūtījums – pienācīgā veidā noformēts Klienta pieprasījums vietnē izvēlētās Preces piegādei uz Klienta norādīto adresi.

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Pasūtot Preci ar interneta veikala BASIKA.LV starpniecību, Klients piekrīt Preces pārdošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kuri izskaidroti zemāk.
1.2. Minētie Noteikumi, kā arī Vietnē izvietota informācija par Preci ir vispārēja.
1.3. Savstarpējās attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.
1.4. Pārdevējs atstāj sev tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos.

2. Reģistrācija

2.1. Noformējot Pasūtījumu, Klients norāda sekojošo informāciju: Vārds, Uzvārds, E-pasta adrese, Tālruņa numuru, Adrese, Pasta indekss, Pilsēta, Valsts, Preces krāsu (ja
ir nepieciešams), Preces izmēru (ja ir nepieciešams), Apmaksas veidu,
2.2. Pēc Pasūtījuma veiksmīgas noformēšanas, Klientam uz elektroniskā pasta adresi dienas laikā tiek nosūtīts rēķins.
2.3. Ja Klients noformēja preces Pasūtījumu daudzumā, kas pārsniedz norādītās preces daudzumu ražotāja noliktavā, Pārdevējs par to informē Klientu, nosūtot elektronisko vēstuli uz elektronisko adresi, kuru Klients norādīja reģistrācijas laikā. Klientam ir tiesības apmaksāt un saņemt Preci tādā daudzumā, kādā Prece ir pieejama
noliktavā vai anulēt doto pozīciju Pasūtījumā vai, kā alternatīvo risinājumu pieņemt pārdevēja priekšlikumu par Pasūtījuma noformēšanas atlikšanu līdz brīdim, kad norādītā Prece būs pieejama ražotāja noliktavā nepieciešamā daudzumā. Ja Klients savu lēmumu nav saskaņojis ar Pārdevēju 7 darba dienu laikā, Pārdevējam ir tiesības
pilnībā anulēt šo Pasūtījumu.
2.4. Preces saņemšanas termiņš ir atkarīgs no, Pasūtījuma savlaicīgas apmaksas no Klienta puses un preces ražotāja atrašanās vietu (valsti).
2.5. Vietnē izvietoti informācijas materiāli nevar pilnībā atspoguļot preces īpašības (tajā skaitā arī krāsu, izmērus, tehniskos parametrus, formu). Pirms Pasūtījuma noformēšanas Klientam ir tiesības vērsies pie Pārdevēja ar Preces detaļu precizēšanu. Ja klients nav vērsies pie Pārdevēja pēc detalizētiem skaidrojumiem, uzskatāms, ka Klientam, noformējot Pasūtījumu, nav radušās šaubas par Preces īpašībām.
2.6. Gadījumos, kad klients atsakās no daļēji vai pilnībā apmaksāta, bet neizsūtīta  Pasūtījuma, anulētā Pasūtījuma summa tiek atgriezta Klientam.
2.7. Interneta veikala BASIKA.LV ievietotajiem Preču aprakstiem ir tikai informatīvs raksturs un dotās informācijas izmantošana nerada juridiskās saistības starp
apmeklētāju un interneta veikala īpašnieku. Preces apraksts var neatbilst Klienta informatīvo pieprasījumu kritērijiem.
2.8. Interneta veikala BASIKA.LV īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru nodošanu Klienta displejā.

3. Piegāde

Piegāde mūsu interneta veikalā visā Latvijā un Eiropā. Piegādes laiks ir 2-3 darba dienas pēc rēķina samaksas, ja prece ir uz vietas vai prece uz pasūtījumu 3-14 darba
dienas pēc rēķina samaksas. Piegādes laiks ir atkarīgs no preces pieejamības.

4. Preces apmaksa

4.1 Preces cena tiek norādīta vietnē. Gadījumā, ja tika norādīta nepareiza pasūtītās Preces cena, Pārdevējs pie pirmās iespējas informē Klientu, lai anulētu vai apstiprinātu Klienta Pasūtījumu. Ja sazināties ar Klientu nav iespējams, minētais Pasūtījums tiek uzskatīts par anulētu. Ja Pasūtījums tika apmaksāts, Pārdevējs atgriež apmaksas summu.
4.2 Pasūtījums tiek pieņemts tālākai apstrādei tikai pēc visas Pasūtījuma vērtības summas apmaksas Pārdevējam.
4.3 Visām precēm 21% PVN, cenā ir iekļauts.

5. Preces atgriešana

5.1 Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītas Preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas. Preces atgriešana ir iespējama tikai gadījumos, ja Precei ir saglabāts ārējais izskats, patēriņa īpašības, tās oriģināls iesaiņojums, marķējums un prece nedrīkst būt bojāta.
5.2. Gadījumā, ja Klientam ir atteikuma tiesības no Preces, un viņš atsakās no iegādātās Preces,Pārdevējs izmaksā pilnu atgrieztas Preces vērtību, izņemot šīs Preces
piegādes izmaksas.
5.3 Preču atgriešanas kārtība:
5.4 Klientam ir tiesības 14 dienu laikā no Preces saņemšanas apmainīt iegādāto Preci pret citu, cenā līdzvērtīgu, ja šīs Preces krāsa, forma, izmēri neapmierina Klientu pie
nosacījuma, ka ir saglabāts Preces ārējais izskats, par to informējot “basika” sia uz e-pastu [email protected] vai zvanot +371 28449066
5.5 Ja brīdi, kad Klients atgriež Preci apmaiņas nolūkos un Pārdevēja rīcībā nav analoģiskās Preces, Klients ir tiesīgs atteikties no šo Noteikumu izpildes un prasīt
Preces vērtības atgriešanu.
5.6 Veicot apmaiņu vai atpakaļ sūtīšanu, pārvadājuma risku uzņemas pircējs.
5.7 Ar Preces lietošanas uzsākšanu Klients apliecina to, ka Prece atbilsts pasūtītai un nav atgriežama.

6. Intelektuālais īpašums

6.1 Visas vietnē publicētās tekstuālās informācijas un grafisko attēlu kopēšana ir aizliegta. Vietnē izvietotais BASIKA.LV zīmols, preču zīmju nosaukums un logotipi
pieder to īpašniekam.

7. Garantijas un atbildība

7.1 Pārdevējs nenes atbildību par Klientam radušos zaudējumu, kas radies Preces nepareizas lietošanas rezultātā.
7.2 Pārdevējam ir tiesības atdot vai kādā citā veidā nodot savas tiesības un pienākumus savstarpējās attiecībās ar Klientu trešajām personām.
7.3 Preču aprakstiem interneta veikalā BASIKA.LV ir vienīgi informatīvs raksturs, un šīs informācijas izmantošana nerada juridisko pienākumu izveidošanos starp apmeklētāju un interneta veikala īpašnieku. Preces apraksta precizitāte var neatbilst Klienta informatīvā pieprasījuma kritērijiem.
7.4 Interneta veikala BASIKA.LV īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru nodošanu Klienta displejā.

8. Personīgās informācijas konfidencialitāte un drošība

8.1 Pārdevējs izmanto Klienta informāciju ar nolūku:
  • Klienta reģistrācijai vietnē
  • Savu saistību izpilde attiecībā pret Klientu
  • Vietnes novērtēšanai un darba analīzei
  • Klienta informēšanai par kolekcijas papildinājumiem vai veiktajām akcijām
8.2 Pārdevējam ir tiesības nosūtīt Klientam reklāmas un informatīvo paziņojumu. Ja Klients nevēlās saņemt no Pārdevēja šāda satura paziņojumus, viņš var nosūtīt
attiecīgu paziņojumu uz e-pastu: [email protected]
8.3 Pārdevēja saņemtās informācijas izpaušana.Netiek uzskatīts par noteikumu pārkāpumu informācijas izpaušana robežās, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanai.

9. Citi noteikumi

9.1 Attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.
9.2 Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, izmantojot e-pastu: [email protected] vai zvaniet uz +371 28449066

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.